KUDAR QORMO CUSUB


Waan ogolahay xeerarka gudbinta qormada ee Kaasho Maanka.